Centrul de Proiecte
Timișoara

Iulian Manea

Programe și proiecte

Este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. După studii s-a orientat către domeniul bancar și cel al achizițiilor publice, unde a acumulat o experiență de 20 de ani.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara;
  • Contribuie la organizarea apelurilor de selecție de oferte în domeniile finanțate;
  • Contribuie la organizarea procesului de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile;
  • Contribuie la organizarea activității de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului;
  • Contribuie la organizarea cadrului de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori, oferirea de asistență evaluatorilor centralizarea punctajelor, centralizarea listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și în alte surse de informare;
  • Analizează solicitările privind acordarea de finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale prioritare sau de urgență, în acord cu regulamentele adoptate și formulează propuneri în acest sens pe care le înaintează directorului Centrului;
  • Se informează despre evenimentele externe (din plan local, național și internațional; altele decât cele proprii), pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției;
  • Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate.

Este utilă această pagină?