Centrul de Proiecte
Timișoara

Nicoleta Ciocov

Programare spații

Activă în sectorul nonguvernamental încă din anul 2002, a fost inițial coordonator al Centrului de Voluntariat din Timișoara, apoi responsabil PR și organizare evenimente a unei fundații în domeniul dizabilității intelectuale. De 10 ani este implicată în promovarea cinematografiei europene, independente, de autor la Timișoara, fiind unul din co-fondatorii unuia din cele mai îndrăgite festivaluri de film european din Timișoara. A fost unul din activiștii pe plan local privind înființarea unui cinematograf al orașului, iar din 2018 a coordonat proiectul de renovare al Cinematografului Studio, pentru transformarea lui într-un cinematograf de artă, alături de alți operatori locali.


Rol
  • Contribuie la definirea și implementarea strategiei de programare a spațiilor, asigurând organizarea de acțiuni, proiecte, programe și activități de interes local care să contribuie la oferta culturală, educativă și de divertisment destinată locuitorilor orașului sau turiștilor și să valorifice cât mai bine potențialul spațiilor;
  • Contribuie la stabilirea calendarului de activități pentru a asigura continuitatea și complementaritatea în programarea spațiilor, din punct de vedere calitativ şi cantitativ și al adaptabilității la cerinţele comunităţii;
  • Analizează, selectează pe bază de criterii calitative și întocmește răspunsuri la solicitările de organizare de evenimente şi la sesizările persoanelor fizice şi/sau juridice;
  • Verifică şi monitorizează permanent activitățile desfășurate în cadrul spațiilor;
  • Identifică și contactează operatori culturali locali sau naționali, persoane fizice sau juridice, pentru colaborări în cadrul programării spațiilor;
  • Colaborează în mod special cu operatorii culturali din comunitatea locală pentru a include programele dezvoltate de aceștia în oferta spațiilor, susținând astfel dezvoltarea și profesionalizarea operatorilor și facilitând întâlnirea cu publicul;
  • Asigură, în colaborare cu Compartimentul Comunicare și Relații Publice, diseminarea cât mai largă și vizibilă a programului activităților, sistemul de vânzare online a biletelor și orientarea și informarea publicului participant;

Este utilă această pagină?