Centrul de Proiecte
Timișoara

Simona Nanu

Programe și proiecte

Absolventă a Facultății de Design din cadrul Universității Naționale de Arte din București. A lucrat peste 15 ani în proiectare / arhitectură de interior și design de produs. În ultimii cinci ani a organizat și a gestionat activități de producție în cadrul unui start-up în domeniul producției de obiecte din ceramică, workshop-uri, organizări de activități culturale. În prezent urmează un masterat în specializarea Dreptul Afacerilor, în cadrul Facultății de Drept de la Universitatea de Vest din Timișoara.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara;
    Contribuie la organizarea apelurilor de selecție de oferte în domeniile finanțate
  • Contribuie la organizarea procesului de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile;
  • Contribuie la organizarea activității de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului;
  • Contribuie la organizarea cadrului de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori, oferirea de asistență evaluatorilor centralizarea punctajelor, centralizarea listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și în alte surse de informare;
  • Analizează solicitările privind acordarea de finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale prioritare sau de urgență, în acord cu regulamentele adoptate și formulează propuneri în acest sens;
  • Se informează despre evenimentele externe (din plan local, național și internațional; altele decât cele proprii), pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției;
  • Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;

Este utilă această pagină?