Centrul de Proiecte
Timișoara

Bianca Popescu

Financiar-contabil

Ca absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Vest Timișoara, a lucrat ca economist în sectorul retail. Ulterior a fost angajată în instituții publice de cultură și de ordine publică, în funcții din domeniile financiar-contabil, achiziții publice și control intern.


Rol
  • Asigură, sub coordonarea contabilului-șef, derularea activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate dispuse de conducerea instituției;
  • Participă la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget al instituției, la rectificarea acestuia, la derularea execuției bugetare, la evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
  • Întocmește și transmite necesarul de alocații bugetare, contul de execuție bugetară și orice situație economico-financiară solicitată de conducerea instituției/de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara;
  • Asigură evidența, clasarea, păstrarea și arhivarea în condiții de siguranță a documentelor și registrelor financiar-contabile potrivit Nomenclatorului arhivistic al instituției;
  • Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

Este utilă această pagină?