Centrul de Proiecte
Timișoara

Clarisa Răzvan

Financiar

A urmat studiile secției de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității ,,Ioan Slavici” din Timișoara. A colaborat cu mai multe instituții private în domeniul contabil, responsabil IMM și bancar. Este un om familist, îi plac sportul, cititul și gătitul.


Rol
  • Asigură, sub coordonarea directă a șefului de birou, derularea activității financiare a Centrului, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii;
  • Întocmește și supune conducerii, spre avizare/aprobare, proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, structura cheltuielilor și stocurilor de valori materiale și propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor;
  • Urmăreşte executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat;
  • Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare a cheltuielilor;
  • Verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;
  • Întocmește documentația în relația cu Trezoreria;
  • Întocmește lunar necesarul de alocații bugetare pentru luna următoare, pe care îl transmite compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;
  • Întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe care îl transmite compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;

Este utilă această pagină?