Centrul de Proiecte
Timișoara

Maria Alexandra Preda

Expert programe și proiecte

Manager cultural cu experiență în implementarea de proiecte și inițiative la intersecția artei, culturii și activismului social. A absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune, specializarea Teatrologie și Jurnalism Teatral, din Cluj-Napoca. De-a lungul timpului a activat în diverse domenii, precum artele spectacolului, management de proiect și financiar, dramaturgie, publicitate sau organizare de evenimente. Printre organizațiile cu care a colaborat și proiectele la care a contribuit se numără Fabrica de Pensule, Asociația Colectiv A, Festivalul Temps d’Images, Fundația AltArt, Festivalul KHETANE | Comunități Împreună, Centrul Cultural Clujean, Someș Delivery și Cinema ARTA.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de programele de finanțare nerambursabilă derulate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara; 
  • Contribuie la organizarea programelor de finanțare derulate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara;
  • Contribuie la organizarea procesului de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare/aplicațiilor depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile; 
  • Contribuie la organizarea activității de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului; 
  • Contribuie la organizarea cadrului de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori, oferirea de asistență evaluatorilor centralizarea punctajelor, centralizarea listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și în alte surse de informare; 
  • Contribuie la monitorizarea proiectelor și aplicațiilor finanțate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara;
  • Contribuie la organizarea, derularea și promovarea unor acțiuni, proiecte și programe ale Centrului de Proiecte;
  • Elaborează rapoarte cu privire la finanțările nerambursabile acordate și programele, proiectele și/sau acțiunile beneficiare ale finanțărilor, bazate pe rezultatele acestora; 
  • Se informează despre evenimentele externe (din plan local, național și internațional; altele decât cele proprii), pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției;

Este utilă această pagină?