Centrul de Proiecte
Timișoara

Alina Wyhnalek

Consilier juridic

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Europene Drăgan Lugoj. A continuat studiile postuniversitare la Universitatea din București, în domeniul dreptului umanitar și în problematica juridică, economică și culturală europeană în cadrul S.I.S.E.C. – Universitatea de Vest Timișoara. A activat în domeniile juridic-administrativ, audit public intern și consultanță pentru atragerea de finanțări și implementare a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă începând din anul 2000.


Rol
  • Acordă asistență juridică internă personalului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;
  • Întocmește, cu aprobarea directorului, acțiuni în justiție, pe care le înaintează instanțelor judecătorești competente, formulează apărări, redactează căi de atac și oricare alte acte necesare soluționării definitive a acțiunilor, asigurând reprezentarea instituției în instanță;
  • Asigură reprezentarea Centrului în fața altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, a notarilor publici, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;
  • Asigură consultarea cronologică a publicării noilor acte normative și informează personalul asupra actelor normative de interes, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;
  • Avizează juridic deciziile emise de directorul Centrului;
  • Redactează răspunsurile la memoriile și petițiile transmise Centrului în legătură cu respectarea legalității;
  • Avizează din punct de vedere al legalității toate contractele;
  • Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;
  • Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;
  • Avizează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea Centrului.

Este utilă această pagină?