Centrul de Proiecte
Timișoara

Ștefan Mihai Iancu

Coordonare programe de finanțare

A absolvit specialitatea Filosofie, în cadrul Universității București, apoi programul de masterat la o universitate din Canada și a obținut doctoratul în Științe Politice la Universitatea București. A activat ca jurnalist cultural, activist civic, organizator de evenimente și comunitar, publicist, traducător, redactor de carte și expert evaluator independent.


Rol
  • Contribuie la implementarea planului de monitorizare și evaluare a rezultatelor și impactului titlului de Capitală Europeană a Culturii asupra orașului;
  • Contribuie la monitorizarea proiectelor și evenimentelor din cadrul Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  • Oferă asistență în etapele de colectare, raportare și sintetizare a rezultatelor pentru proiectele culturale finanțate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara în cadrul Programului cultural național „TImișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  • Contribuie la analiza datelor cantitative și calitative și la elaborarea de rapoarte privind Programul cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  • Contribuie la definirea/realizarea/urmărirea desfășurării de studii, cercetări și analize privind percepții, tendințe și evoluții în ceea ce privește Programul cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  • Elaborează rapoarte cu privire la finanțările nerambursabile acordate și programele, proiectele și/sau acțiunile realizate;
  • 7. Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;
  • Îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea Centrului sau rezultate din actele normative în vigoare

Este utilă această pagină?