Centrul de Proiecte
Timișoara

Minodora Luca

Programare și administrare spații

Este absolventă a Facultății de Muzică și Teatru, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. După studii, s-a orientat către domeniul cultural în rolul de consultant artistic în cadrul unei asociații culturale în domeniul privat, unde a dobândit o experiență de 6 ani în organizarea evenimentelor culturale.


Rol
  • Contribuie la valorificarea spațiilor aflate în administrarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu precădere cele care nu au funcție de cinematograf, prin gestionarea programului existent și elaborarea de strategii de programare pentru viitor în contextul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023;
  • Urmărește și completează calendarului de activități, pentru a asigura continuitate și complementaritate în programarea spațiilor;
  • Gestionează evenimentele și activitățile deja confirmate pentru a se derula în spațiile administrate;
  • Analizează, selectează pe bază de criterii calitative și întocmește răspunsuri la solicitările de organizare de evenimente şi la sesizările persoanelor fizice şi/sau juridice;
  • Elaborează campanii de informare și atragere de parteneri, identifică și contactează operatori culturali pentru colaborări în cadrul programării spațiilor, în special operatori culturali din comunitatea locală;
  • Participă la, urmărește sau realizează, după caz, negocierea și redactarea contractelor cu operatorii culturali care desfășoară activități în spațiile administrate, sub coordonarea consilierului juridic și a șefului de serviciu;
  • Contribuie la identificarea și aplicarea de măsuri și strategii concrete de dezvoltare a publicului participant la evenimentele organizate în spațiile de care este responsabil

Este utilă această pagină?