Centrul de Proiecte
Timișoara

Cristina Peca

Financiar

A absolvit Facultatea de Științe Economice UVT, specializarea Finanțe-Contabilitate și a lucrat timp de 20 de ani în domeniul economic, în companii privat și la Societatea de Transport Public în Comun Timișoara.


Rol
  • Asigură, sub coordonarea directă a contabilului-șef, derularea activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate permise din partea conducerii instituției;
  • Întocmește și supune spre consultare conducerii proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor și stocurilor de valori materiale și propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor;
  • Întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile, în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;
  • Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;
  • Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare;
  • Verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;
  • Întocmește documentația în relația cu Trezoreria.

Este utilă această pagină?