Centrul de Proiecte
Timișoara

Doru Caragea

Referent tehnic

Cu o experiență în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, Doru s-a alăturat echipei Centrului de Proiecte ca referent tehnic.


Rol
  • Asigură funcționarea optimă și mentenanța spațiilor, mobilierului, instalațiilor, dotărilor și aparaturii din incinta Cinema Timiș și Cinema Victoria (cu excepția aparaturii tehnice specifice de proiecție, sunet și lumini), precum și dincelelalte spații gestionate de Centrul de Proiecte;
  • Constată, semnalează superiorului direct orice disfuncționalitate și asigură, după caz, reparațiile curente necesare pentru funcționarea optimă a spațiilor, mobilierului, instalațiilor și aparaturii;
  • Identifică soluții și face recomandări pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor din dotarea spațiilor;
  • Asigură reglarea curentă a sistemelor de încălzire, răcire, ventilație, precum și a celor de prevenire a efracției sau incendiilor, și semnalează orice probleme de funcționare prestatorilor care asigură mentenanța;
  • Manipulează elemente mobile (mobilier, consumabile, elemente de scenotehnică etc) din spațiile gestionate de Centrul de Proiecte;
  • Oferă asistență proiecționiștilor și responsabililor de locație, la cerere, în cadrul evenimentelor cu o complexitate mare;
  • Asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;
  • Identifică nevoile de mentenanță și reparații ale patrimoniului mobil și imobil și face propuneri privind achiziția de servicii/lucrări/produse, pe care le comunică șefului de serviciu;

Este utilă această pagină?