Centrul de Proiecte
Timișoara

Mihai Crîznic

Administrator

Absolvent al Facultății de Filosofie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, are o experiență de peste zece ani în domeniul organizării și administrării spațiilor dedicate evenimentelor culturale ale orașului.


Rol
  • Asigură condiții satisfăcătoare de funcționare a spațiilor și echipamentelor aflate în administrarea Centrului;
  • Asigură și verifică condiţiile de desfăşurare ale evenimentelor în cadrul spațiilor (dotări tehnice, primirea și informarea publicului, curăţenie, igienizare, utilităţi, intervenţii în caz de avarii etc);
  • Propune măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de spații, privind dotările tehnice, securitatea, tarifarea echitabilă a serviciilor etc.;
  • Participă, alături de responsabilul tehnic, la luarea măsurilor pentru prevenirea producerii de incendii, explozii sau alte evenimente de natură să creeze pagube materiale;
  • Asigură administrarea și întreținerea imobilelor aflate în administrarea Centrului, întreținerea tuturor instalațiilor de apă, căldură, lumină;
  • Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;
  • Ia măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniului Centrului, făcând propuneri de reparații curente necesare;
  • Întocmește formele (documentele) conform legilor în vigoare, la intrarea sau eliberarea din magazie, pentru toate bunurile;

Este utilă această pagină?