Centrul de Proiecte
Timișoara

Robert Fulda

Consilier juridic

Acționează în domeniul juridic de 10 ani. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Europene Drăgan din Lugoj. Din luna iulie se ocupă de aspectele legale ale Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Rol
  • Acordă asistență juridică internă personalului instituției;
  • Întocmește, cu aprobarea directorului, acțiuni în justiție, pe care le înaintează instanțelor judecătorești competente, formulează apărări, redactează căi de atac și oricare alte acte necesare soluționării definitive a acțiunilor, asigurând reprezentarea instituției în instanță;
  • Asigură reprezentarea Centrului în fața altor organe de juristdicție, în fața organelor de cercetare penală, a notarilor publici, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;
  • Asigură consultarea cronologică a publicării noilor acte normative și informează personalul asupra actelor normative de interes, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;
  • Avizează juridic deciziile emise de directorul Centrului;
  • Redactează răspunsurile la memoriile și petițiile transmise Centrului în legătură cu respectarea legalității;
  • Avizează din punct de vedere al legalității toate contractele.

Este utilă această pagină?