Centrul de Proiecte
Timișoara

Adriana Cuteanu

Resurse umane

Economist de profesie, a absolvit Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. A activat în domeniul financiar în ultimii ani. Se ocupă de tot ce este legat de resurse umane în cadrul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Rol
 • Asigurarea gestiunii curente a resurselor umane în cadrul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;
 • Întocmirea contractelor de muncă și actelor adiționale la contractele de muncă;
 • Stabilirea drepturilor/obligațiilor salariaților în conformitate cu prevederile legale;
 • Întocmirea statelor de personal lunar, în conformitate cu structura organizatorică aprobată și statele de funcții;
 • Întocmirea şi actualizarea dosarelor personale ale salariaților;
 • Evidențierea salariaților în registrele speciale;
 • Asigurarea transparenței veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Evidențierea timpului lucrat si nelucrat al personalului;
 • Asigurarea calculului drepturilor salariale și a obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale și de stat;
 • Recrutarea și promovarea personalului Centrului de Proiecte prin demararea, organizarea și derularea concursurilor de recrutare și prin organizarea și derularea examenelor de promovare, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
 • Elaborarea Regulamentului Intern și a regulamentului de evaluare a personalului contractual.

Este utilă această pagină?