Centrul de Proiecte
Timișoara

Teodora Achim

Dezvoltare public

Teodora concepe programe personalizate și strategii prin care să atragă categorii de public cât mai diverse și mai numeroase la Cinema Victoria și contribuie la animarea diverselor canale de comunicare ale sălii. În trecut, a colaborat cu Institutul Francez din Timișoara, dar și cu diverse asociații non-guvernamentale din țară și din străinătate.


Rol
  • Identifică și pune în aplicare măsuri și strategii concrete de dezvoltare a publicului participant la evenimentele organizate, urmărind atingerea unor cifre de participare cât mai ridicate și atragerea unor categorii de public cât mai diverse;
  • Elaborează, în colaborare cu șeful serviciului, strategii specifice pentru atragerea publicului tânăr și a publicului din categorii sociale vulnerabile la evenimentele din spațiile administrate, încheie parteneriate cu instituțiile de profil (Inspectorat, școli, grădinițe, Direcția de asistență socială, diverse ONGuri) și monitorizează implementarea lor;
  • Identifică și contactează operatori culturali locali sau naționali, persoane fizice sau juridice, pentru colaborări în cadrul programării spațiilor, urmărind atragerea publicului deja fidelizat al operatorilor locali și maximizarea impactului activităților și a notorietății pentru ambele părți implicate;
  • Identifică și contactează operatori economici care pot deveni sponsori și parteneri ai programelor și proiectelor derulate în spații, contribuie la negocierea contractele de parteneriat și elaborează strategii de atragere și fidelizare a angajaților și/sau clienților operatorilor economici ca participanți la evenimente;
  • Supraveghează aplicarea și promovarea principiilor de diversitate, antidiscriminatorii și care favorizează caracterul accesibil al spațiilor și al programelor tuturor categoriilor de public, inclusiv celor cu handicap sau din medii defavorizate;
  • Asigură, în colaborare cu compartimentul Comunicare și Relații Publice, diseminarea cât mai largă și vizibilă a programului activităților, actualizează platformele de informare cu privire la programul spațiilor, sistemul de vânzare online a biletelor și orientarea și informarea publicului participant;

Este utilă această pagină?