Centrul de Proiecte
Timișoara

Adriana Rovo Horje

Programe și proiecte

Absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie, secția Antropologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. A lucrat mai mulți ani ca și consultant în domeniul resurselor umane. Pasionată de antropologie vizuală și fotografie, a făcut parte din diverse echipe interdisciplinare de cercetare socio-antropologică și istorie.


Rol
  • Contribuie la implementarea Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și consolidarea moștenirii acestuia;
  • Contribuie la implementarea componentei Power Station din cadrul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  • Inițiază și/sau contribuie la organizarea, derularea și promovarea unor acțiuni, proiecte și programe ale Centrului;
  • Contribuie la implementarea altor componente transversale din cadrul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, precum comunicare și marketing, producție, incluziune socială, voluntariat, fundraising, monitorizare și evaluare;
  • Facilitează încheierea de parteneriate cu organizații și instituții publice sau private din Timișoara, din țară sau din străinătate, atât în sprijinul acțiunilor, proiectelor și programelor finanțate, cât și pentru programele și activitățile proprii ori în interesul Municipiului Timișoara;
  • Inițiază și/sau contribuie la organizarea unor activităţi dedicate diplomaţiei culturale, inclusiv în relație cu orașe înfrățite și rețele europene și internaționale de profil;
  • Se informează despre evenimentele externe (din plan local, național și internațional; altele decât cele proprii), pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției;
  • Contribuie la corelarea și sincronizarea calendarului de evenimente;
  • Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate.

Este utilă această pagină?