Centrul de Proiecte
Timișoara

Alexandra-Maria Rigler

Directoare

Complementar formării de bază în domeniul arhitecturii și urbanismului, Alexandra are o expertiză extinsă în management și producție culturală, precum și în accesarea de finanțări nerambursabile. A inițiat, coordonat și colaborat în numeroase proiecte din sectorul cultural și creativ.


Rol
  • Coordonează aplicarea strategiilor specifice obiectului de activitate al Centrului, în măsură să asigure desfăşurarea în condiții performante a activității curente şi de perspectivă a instituției;
  • Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru în instituție, în vederea creșterii calității serviciul public;
  • Aprobă regulamentele de acordare a finanțărilor nerambursabile în domeniile finanțate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;
  • Aprobă procedura de desemnare și desemnează, prin decizie, membrii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, aferente sesiunilor de selecție de oferte pentru acordarea de finanțări nerambursabile;
  • Coordonează și supervizează activitățile instituției pentru buna aplicare a  regulamentelor de acordare a finanțărilor nerambursabile și a activităților  complementare lor;
  • Face publice, prin mijloacele de informare, lansarea selecțiilor de oferte și ia măsurile  necesare în vederea organizării selecțiilor de oferte pentru finanțarea nerambursabilă a  programelor, proiectelor și acțiunilor;
  • Urmărește calitatea și impactul acțiunilor, proiectelor și programelor finanțate, precum și  a proiectelor și a evenimentelor proprii;
  • Aprobă procedura și desemnează, prin decizie, membrii comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor aferente apelurilor de selecție de oferte pentru acordaera de finanțări nerambursabile.

Este utilă această pagină?