Centrul de Proiecte
Timișoara

Florin Arhire

Inspector de specialitate responsabil locație

Florin activează în domeniul cultural din 2012, iar de-a lungul experienței sale profesionale a colaborat cu numeroase asociații și instituții din Timișoara, unde a pus umărul la organizarea de expoziții renumite, bienale de artă, ca voluntar sau colaborator. Ca primă experiență de voluntariat, a fost implicat în campania Salvați Roșia Montană. A făcut parte, de asemenea, din echipa de organizare a Festivalului FânFest, pe partea de stage management și booking formații.


Rol
  • Asigură și participă direct la buna desfășurare a evenimentelor programate în spațiu din punct de vedere logistic, cu precădere la Cinema Timiș: accesul și informarea publicului, coordonarea personalului, accesul și gestionarea invitaților, evacuarea publicului și securizarea clădirii; 
  • Asigură suportul tehnic pentru evenimentele de complexitate tehnică mai redusă, desfășurate cu precădere în spațiile adiacente sălilor de cinema (foaier, sălile de la demisolul Cinema Timiș, alte spații administrate de Centrul de Proiecte), precum conferințe, dezbateri, spectacole diverse, expoziții, sau alte activități;
  • Asigură pregătirea evenimentelor desfășurate de către terți în spațiile administrate: vizitarea prealabilă a spațiilor, informarea organizatorilor asupra condițiilor de folosire, a dotărilor și funcționalității aparaturii, accesul și supervizarea pe durata repetițiilor etc.; 
  • Oferă asistență proiecționiștilor, la cerere, în cadrul evenimentelor cu o complexitate tehnică mare și în întreținerea și exploatarea corectă a tuturor instalațiilor și echipamentelor din dotare; 
  • Ține legătura cu furnizorii de servicii de mentenanță și utilități din spațiile administrate; 
  • Contribuie la aprovizionarea și realizarea stocurilor pentru buna funcționare a spațiilor, semnalează nevoile superiorului direct și întocmește documentația necesară pentru achiziționarea lor; 
  • Este prezent în spațiu pe durata evenimentelor, conform programului stabilit pentru fiecare locație în cadrul Serviciului Programare și Administrare Spații; 
  • Participă la montarea și demontarea elementelor ce țin de evenimentele și spectacolele desfășurate în spațiile administrate, în conformitate cu cerințele evenimentelor și cu condițiile negociate contractual cu organizatorii acestora;
  • Asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;

Este utilă această pagină?