Centrul de Proiecte
Timișoara

Gina Ochian

Casieră

A absolvit Liceul Economic Timișoara. Înainte de a se alătura echipei Centrului de Proiecte, a lucrat ca operator facturare, administrator și casieră în mediul privat.


Rol
  • Asigură vânzarea biletelor înaintea și în timpul evenimentelor, în locație, cu bani lichizi și/sau POS;
  • Verifică documentele care determină acordarea de tarife reduse și gratuități, conform grilei tarifare;
  • Este responsabil de siguranța casei de marcat;
  • Asistă publicul, la nevoie, în achiziționarea biletelor de pe tableta din incinta spațiilor, acolo unde este prevăzută;
  • Depune în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local sau în conturile de disponibilități deschise la Trezorerie, veniturile proprii ale Centrului încasate în numerar din vânzarea de bilete, din prestări de servicii/din alte activități, în prima zi lucrătoare de la încasare;
  • Asigură clasarea şi păstrarea în ordine şi în condiții de siguranță a documentelor şi actelor justificative ale operațiilor financiare și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;
  • Gestionează și asigură evidența biletelor de spectacole și întocmirea situațiilor financiare;
  • Asigură întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat.

Este utilă această pagină?