Centrul de Proiecte
Timișoara

Cristina Raluca Oltean

Economist

După absolvirea studiilor în domeniul economic, a activat în mediul privat în calitate de contabil, economist și manager financiar.


Rol
  • Asigură, sub coordonarea directă a contabilului șef, derularea activității contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegarea de autoritate permise din partea conducerii instituției;
  • Întocmește documente și efectuează înregistrările contabile, în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;
  • Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare;
  • Verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;
  • Întocmește și transmite orice situație economică solicitată de conducerea instituției;
  • Asigură întocmirea documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale și asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a acestora în funcție de natura lor;
  • Asigură evidența corectă a rezultatelor activității economice;
  • Propune măsuri necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;
  • Urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare.

Este utilă această pagină?