Centrul de Proiecte
Timișoara

Susana Popa

Șefă birou Buget, Financiar și Achiziții Publice

A absolvit studiile masterale, specializarea Auditul și Managementul Fondurilor Europene din cadrul Universității de Vest din Timișoara. De-a lungul experienței profesionale de 35 de ani, a activat în administrația publică și privată, în domeniul financiar, fiscal, economic și bancar, dar și ca administrator public în cadrul Primăriei Peciu Nou.


Rol
  • Asigură arhivarea documentelor justificative în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara şi propunerile de rectificare corespunzătoare pentru cheltuieli curente şi cheltuieli de capital;
  • Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea Centrului;
  • Verifică și supune aprobării, în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Centrului, devizele de cheltuieli pentru proiectele angajate;
  • Repartizează cheltuielile bugetului pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective;
  • Centralizează și ține evidența execuției bugetelor programelor, proiectelor și acțiunilor derulate de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile prin contractele semnate cu Centrul, în calitate de autoritate finanțatoare;
  • Organizează procesul de verificare a deconturilor de cheltuieli aferente programelor, proiectelor și acțiunilor derulate de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile prin contractele semnate cu Centrul, în calitate de autoritate finanțatoare;
  • Coordonează, verifică și vizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;
  • Stabilește garanțiile gestionarilor în limitele legale şi propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea gestiunii de către alte persoane din colectivul Centrului;

Este utilă această pagină?