Centrul de Proiecte
Timișoara

Adrian Anghel

Foto-video

Pasionat de artă vizuală, cu experiență în domeniul mass-media, dobândită la Televiziunea TVT89 și ProTV, dar și prin proiecte private din domeniul fotografiei. Este co-fondator al Asociației Imagine Timișoara Festival, co-organizator – Caravana Hub Photo România, organizator si Project Manager al Proiectului Fotocultura – Timișoara, Capitală Culturală Europeană. A participat la mai multe conferințe despre fotografie și video naționale. Este licențiat în domeniul Informatică și Calculatoare, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației a Universității Politehnica Timișoara.


Rol
  • Documentează foto/video acțiunile, proiectele și programele finanțate și proprii;
  • Produce conținut foto/video, pe care îl prelucrează/editează în vederea realizării de materiale de comunicare/promovare în raport cu scopul și obiectul de activitate al Centrului de Proiecte alMunicipiului Timișoara;
  • Contribuie la administrarea, completarea și actualizarea paginii web și a altor platforme online gestionate de Centru;
  • Contribuie la monitorizarea acțiunilor, proiectelor și programelor finanțate și proprii;
  • Contribuie la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente și parteneriate a orașului;
  • Contribuie la supervizarea, din partea instituției, a oricărei inițiative de promovare a imaginii Centrului, inclusiv în cadrul unor parteneriate, colaborări cu alte instituții, organizații, firme;
  • Inițiază și organizează acțiuni și proiecte pe teme privind domeniul specific de activitate;
  • Face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentului;
  • Îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea Centrului sau rezultate din actele normative în vigoare

Este utilă această pagină?