Centrul de Proiecte
Timișoara

Ioana Dragomirescu

Șefă serviciu programare și administrare spații

Cu o experiență de 10 ani în industria cinematografică românească și europeană. A coordonat între anii 2018-2022 Cinema Elvire Popesco, sala Institutului Francez din București și totodată cinematograful arthouse cu cei mai mulți spectatori din România în ultimii 4 ani. În paralel, a organizat anual și Festivalului Filmului Francez. Înainte de 2018, a trăit, studiat și lucrat 11 ani în Paris, Amsterdam și Berlin. Absolventă a Universității Sciences Po Paris, Ioana s-a angajat inițial în cadrul Europa Cinemas, rețeaua europeană de cinematografe independente și a lucrat apoi pentru distribuitorul francez independent Le Pacte, în departamentul de vânzări și marketing internațional. În ultimii ani a susținut mai multe prezentări și workshopuri dedicate profesioniștilor din industria cinematografică și a participat ca membru al juriului în cadrul în festivaluri din România, Franța și Germania.


Rol
  • Stabilește strategia și linia de programare pentru fiecare dintre spațiile gestionate de Centrul de Proiecte, având în vedere complementaritatea, calitatea și coerența programării din domeniile culturale (cinema, teatru, concerte, etc), educative, comunitare;
  • Coordonează activitatea angajaților din echipa de programare și administrare a spațiilor, trasează prioritățile și împarte sarcinile în funcție de activitatea spațiilor;
  • Propune calendarul de funcționare al spațiilor ținând cont de agenda locală și națională și coordonează programarea regulată și consistentă cu evenimente și programe proprii sau propuse de operatori culturali locali și naționali;
  • Identifică și negociază, împreună cu echipa sa, parteneriatele cu operatorii culturali locali și naționali și cu agenții economici din domeniile vizate (distribuitori de film, organizatori de festivaluri, concerte, servicii suport, etc) pentru administrarea și programarea spațiilor;
  • Contribuie la stabilirea strategiei de comunicare a evenimentelor din programul spațiilor, urmărind atragerea unui număr cât mai mare de spectatori la programele desfășurate;
  • Centralizează nevoile de investiții în echipamente pentru întreținerea și dotarea spațiilor, propune modul de alocare a bugetului pentru realizarea manifestațiilor, identifică și dezvoltă surse proprii de venit;
  • Reprezintă Centrul în contexte locale, naționale și internaționale (conferințe, festivaluri, grupuri de lucru etc) și în relația cu instituțiile de profil, în materie de administrare și programare spații;

Este utilă această pagină?