Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Power Station

Energie! Burse de creație

Rezultate etapa 1

Programul Energie! Burse de creație susține și în anul 2024, din bugetul local al Municipiului Timișoara, creația artistică și jurnalismul cultural.

Programul este implementat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, în cadrul Power Station, componenta Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” dedicată creșterii capacității sectorului cultural.


Cine poate aplica

Programul Energie! Burse de creație se adresează solicitanților persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care:

  • activează în oricare din domeniile: arte vizuale, literatură, muzică și arte sonore, teatru, dans și performance, arte digitale și new media, jurnalism cultural;
  • au absolvit o formă de învățământ superior cu profil artistic / jurnalistic sau care, dacă nu au studii formale, demonstrează activitate artistică / jurnalistică de cel puțin 3 ani (prin expoziții, reprezentații, stagii, tabere, proiecte, publicații, participări în programe relevante domeniului în care activează etc.);
  • propun organizarea, singuri sau în colaborare cu un alt partener, a cel puțin unei prezentări sau a unui eveniment deschis publicului, în Timișoara (ex. ateliere deschise, interpretări muzicale, piese sau reprezentări teatrale, lecturi publice, spectacole de dans, expoziție personală, artist talk, cafenele literare ș.a.) ) sau, în cazul jurnaliștilor culturali, propun publicarea și promovarea, pentru a ajunge la o audiență locală, națională sau internațională a minimum trei materiale scrise, audio sau video (editoriale, cronici, reportaje, interviuri, anchete, investigații, profiluri, portrete etc.) despre dinamismul vieții culturale în Timișoara, inclusiv în conexiune cu alte domenii (despre evenimente, teme, tendințe, dinamici, particularități, organizații active etc.;
  • nu au mai beneficiat de o bursă obținută în cadrul programului Energie! Burse de creație lansat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara în iunie 2023.

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 1.600.000 lei, din care fond de contestații: 137.500 le


Număr de burse disponibile
75
Artiști cu vârsta între 18 și 35 de ani
585.000 lei (30 de burse)
Artiști cu vârsta de peste 35 de ani
585.000 lei (30 de burse)
Jurnaliști culturali
292.500 lei (15 burse)
Perioada de creație acoperită
Iunie – 25 noiembrie 2024

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Bursele, în valoare individuală de 19.500 lei brut (18.330 lei net pentru aplicanții cu rezidență fiscală în România), vor fi oferite ca remunerație în baza unui contract încheiat în baza Legii 8 / 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

Autorul cesionează neexclusiv drepturile referitoare la comunicarea și publicarea informațiilor despre creația artistică sau editorială către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. 

Mai multe informații despre creațiile care pot face obiectul dreptului de autor pot fi consultate în Capitolul 3 din Legea 8 / 1996 (de ex. materialele strict informative - știrile și informațiile de presă nu pot beneficia de protecția legală a drepturilor de autor și deci nu pot face obiectul unei burse de creație).


Calendar
12 aprilie – 13 mai 2024, 16:00

Înscrierea aplicațiilor


14-19 mai 2024

Etapa 1: Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție


20 mai 2024

Publicarea rezultatelor etapei 1


21-23 mai 2024

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


24-26 mai 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


27 mai 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


21 mai – 6 iunie 2024

Etapa 2: Evaluarea și selecția aplicațiilor


7 iunie 2024

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 10 iunie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru aplicațiile declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2.

Semnarea contractelor pentru aplicațiile declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2.


10-12 iunie 2024

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


13-20 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


21 iunie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 24 iunie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru aplicațiile declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Semnarea contractelor pentru aplicațiile declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.


25 noiembrie 2024

Termen limită pentru raportare


Comisia de evaluare

Selecția aplicațiilor se realizează de către comisii alcătuite din reprezentanți ai organizatorului cu experiență și/sau responsabilități privind sectorul cultural și/sau din specialiști externi, selectați din baza de evaluatori ai Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu expertiză transdisciplinară în domeniul artistic, în management cultural și în jurnalism cultural.

Lista cu membrii comisiilor de evaluare și soluționare a contestațiilor va fi publicată după anunțarea rezultatelor finale ale programului.


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Adrianei:


Adriana Rovo Horje
Programe și proiecte
adriana.rovo@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?