Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Timișoara 2023

Opening+

Rezultate finale

Program de finanțare a proiectelor culturale care completează evenimentul de deschidere a programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” (17–19 februarie).


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Buget alocat: 800.000 lei, dintre care:

  • Buget proiecte mici: 250.000 lei
  • Buget proiecte medii: 500.000 lei
  • Buget fond de contestații: 50.000 lei

 

Valoare maximă / proiect:

  • Pentru proiecte mici: ≤ 25.000 lei
  • Pentru proiecte medii: > 25.000 lei – 50.000 lei

 

Tranșe acordate:

  • Tranșa 1: max. 85%
  • Tranșa 2: min. 15%

 

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare, în procent variabil (fără a exista obligația asigurării unui procent minim raportat la valoarea totală a bugetului).

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.


Calendar
30 decembrie – 13 ianuarie

Înscrierea proiectelor culturale


14–22 ianuarie

Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise
Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


23 ianuarie

Publicarea rezultatelor privind etapele 1 și 2


23–27 ianuarie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării etapelor 1 și 2


30 ianuarie – 3 februarie

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapelor 1 și 2
Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia


23–25 ianuarie

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


26–30 ianuarie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


31 ianuarie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor


1–6 februarie

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma soluționării contestațiilor
Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia


7 februarie – 29 martie

Perioada de derulare a proiectului cultural, inclusiv activități precum managementul de proiect, monitorizarea, activități de evaluare și raportare


17–19 februarie

Perioada obligatorie de implementare a activităților cu public


30 martie 2023

Data limită pentru depunerea decontului final


Este utilă această pagină?