Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
• Program general

Impuls în comunitate

Deschis
Termen limită: 7 iunie 2024, 16:00

Program de finanțare nerambursabilă pentru comunitate


Rezultate

Cine poate aplica

Finanțarea se adresează persoanelor juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

În cadrul direcției tematice Implicare în comunitate sunt încurajate să participe și asociațiile de proprietari, în calitate de persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Pentru a putea beneficia de finanțare, un proiect va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

 • activitățile specifice, adresate publicului beneficiar final al proiectului, și evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în Municipiul Timișoara; se pot derula în plan național și/sau internațional activități specifice de pregătire și/sau dezvoltare a proiectului (schimburi de experiențe, cercetare, rezidențe, evenimente de promovare etc.), cu mențiunea că efectele și rezultatele acestora se vor resimți în plan local,
 • răspunde la obiectivul general al programului de finanțare Impuls în comunitate și la minimum două din cele cinci obiective specifice ale direcției tematice în care se înscrie,
 • implică minimum un partener, iar solicitantul sau partenerul este activ în plan local (își desfășoară activitatea în Municipiul Timișoara),
 • propune cel puțin o activitate cu public în cadrul evenimentului Celebrarea orașului (de ex. ateliere, activări, tururi ghidate etc.).

 


Buget și caracteristici

Buget total alocat: 1.000.000 lei, din care fond de contestații: 100.000 lei


Plafoane pe categorii de proiecte (valori maxime al finanțării nerambursabile care poate fi solicitată)

 • Proiect mic: max. 50.000 lei
 • Proiect mare: max. 100.000 lei

Buget împărțit pe direcții tematice:

Direcția tematică Implicare în comunitate: 450.000 lei

 • proiecte mici: 150.000 lei
 • proiecte mari: 300.000 lei

Direcția tematică Cultură în comunitate: 450.000 lei

 • proiecte mici: 150.000 lei
 • proiecte mare: 300.000 lei

Tranșele finanțării nerambursabile

 • Tranșa 1: max. 85%
 • Tranșa 2: min. 15%

Procentul surselor complementare de finanțare: min. 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare).

Atenție! Sursa complementară de finanțare pentru proiect și activitățile pe care le include nu poate proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Un solicitant poate depune o singură propunere de proiect la acest program de finanțare, iar propunerea de proiect poate aborda o singură direcție tematică.


Calendar
13 mai – 7 iunie 2024, 16:00

Înscrierea proiectelor


10-12 iunie 2024

Etapa 1: Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție


13 iunie 2024

Publicarea rezultatelor etapei 1


14-18 iunie 2024, 16:00

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


19-20 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


21 iunie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


14-28 iunie 2024

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


1 iulie 2024

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 2 iulie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


3-5 iulie 2024, 16:00

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


8-11 iulie 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


12 iulie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 15 iulie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


15 noiembrie 2024

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Selecția proiectelor se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare, alcătuite din: i) reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență în domeniul dezvoltării comunitare și/sau responsabilități privind derularea de programe de finanțare; ii) specialiști cu experiență de minimum 3 ani în domeniul dezvoltării comunitare sau, după caz, minimum 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunilor de evaluare.


Ești pregătit să aplici la finanțare?

Înainte de a completa formularul de aplicație, asigură-te că ai citit Anunțul și Ghidul solicitantului.


Aplică acum
Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i lui Marcel:


Marcel Bajka
Inspector de specialitate, IA
marcel.bajka@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?