Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program general

Cultura în prezent

Rezultate finale

Program general de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni, proiecte și programe culturale


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Bugetul pentru acest apel este de 3.000.000 lei și acoperă 5 arii de finanțare și un fond de contestații


Arte vizuale, artă digitală și noile media
800.000 lei
Artele spectacolului
700.000 lei
Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe
600.000 lei
Promovarea culturii scrise (ex.: proiecte editoriale etc.)
350.000 lei
Patrimoniu cultural
350.000 lei
Fond de contestații
200.000 lei

Acțiune
Proiect
Programe
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate
25.000 lei
75.000 lei
150.000 lei
Rata minimă de cofinanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului ofertei culturale
5%
10%
10%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
85%
80%
70%
Parteneriate locale
opțional
min. 1
min. 1
Parteneriate naționale/internaționale
opțional
min. 1
min. 1
Calendar
4 martie – 3 aprilie

Înscrierea ofertelor culturale la apelul de finanțare


4 aprilie – 13 aprilie

Etapa 1
Verificarea conformității administrative și a eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2
Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise


13 aprilie

Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2


14–18 aprilie

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


19–25 aprilie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


26 aprilie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor


27–29 aprilie

Etapa 3
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)


2–10 mai

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.
Atenție: Verificați intervalul orar dedicat programului cu publicul pe site-ul centruldeproiecte.ro.


25 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Arte vizuale, artă digitală și noile media
Ovidiu Andriș (CV)
Dan Angelescu (CV)
Ioana Anghel (CV)
Adrian Bojenoiu (CV)
Ștefana Mărmureanu (CV)
Emilian Mărgărit (CV)
Alexandra Mocan (CV)
Delia Popa (CV)
Mihaela Tilincă (CV)
Clara Trăistaru (CV)

Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe
Vlad Alexandrescu (CV)
Ioana Anghel (CV)
Adriana Avram (CV)
Irina Iacob (CV)
Irina Ionescu (CV)
Ariadna Ponta (CV)
Ștefana Mărmureanu (CV)
Alina Șerban (CV)

Artele spectacolului
Daniela Maria Cristescu (CV)
Alexandra Dragomir (CV)
Mihaela Ion (CV)
Radu Leșevschi (CV)
Mateea Marin (CV)
Ștefana Mărmureanu (CV)
Oana Stoica (CV)
Dana-Miorica Sarmeș (CV)
Elisabeta Varga-Piatek (CV)

Promovarea culturii scrise
Ioana Anghel (CV)
Adriana Avram (CV)
Adrian Bojenoiu (CV)
Irina Iacob (CV)
Tudorița Șoldănescu (CV)
Delia Popa (CV)

Patrimoniu cultural
Vlad Alexandrescu (CV)
Adriana Avram (CV)
Adrian Bojenoiu (CV)
Irina Iacob (CV)
Mihaela Ion (CV)
Delia Popa (CV)
Mihaela Tilincă (CV)


Este utilă această pagină?