Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Timișoara 2023

Legacy Timișoara 2023

Finalizat

Legacy Timișoara 2023 este un program de finanțare nerambursabilă pentru proiecte care continuă și amplifică rezultatele Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Sunt încurajate să aplice cu precădere organizațiile și proiectele care au contribuit la dezvoltarea Programului Timișoara 2023, dar și noi inițiative și operatori culturali care doresc să se asocieze programului extins al Timișoara 2023.

Programul este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.


Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


Buget și caracteristici

Buget total alocat: 7.060.000 lei


Plafoane (valori maxime ale finanțării nerambursabile solicitate)

 • Proiecte mici: max. 50.000 lei
 • Proiecte medii: max. 100.000 lei
 • Proiecte mari: max. 250.000 lei

Buget împărțit pe direcții tematice și categorii de proiecte:

Direcția tematică Acces: 3.250.000 lei

 • Proiecte mici: 250.000 lei
 • Proiecte medii: 1.000.000 lei
 • Proiecte mari: 2.000.000 lei

Direcția tematică ExCentric: 2.250.000 lei

 • Proiecte mici: 750.000 lei
 • Proiecte medii: 1.500.000 lei

Direcția tematică Timișoara 2023 Echoes: 1.000.000 lei, distribuit integral pentru proiecte medii


Fond de contestații: 560.000 lei


Tranșele finanțării nerambursabile

 • Tranșa 1: max. 85%
 • Tranșa 2: min. 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 5% pentru proiecte mici, respectiv min. 10% din valoarea totală a bugetului, pentru proiectele medii și mari.

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.


Calendar
19 februarie – 20 martie, ora 16:00

Înscrierea proiectelor


21-25 martie

Etapa 1: Verificarea eligibilității și conformității administrative


26 martie

Publicarea rezultatelor etapei 1


27-29 martie

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


30 martie – 2 aprilie

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


3 aprilie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


27 martie – 10 aprilie

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


11 aprilie

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 12 aprilie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


12-16 aprilie

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


17-24 aprilie

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


25 aprilie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 26 aprilie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


11 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare
 • Dan Angelescu (CV)
 • Judit Balint (CV)
 • Teodora Borghoff (CV)
 • Florentina Bratfanof (CV)
 • Ioana Brăilescu (CV)
 • Ramona Laczko David (CV)
 • Corina-Maria Doboș (CV)
 • Simona Fiț (CV)
 • Dorothee Marina Hasnas (CV)
 • Oana Hodade (CV
 • Irina Iacob (CV
 • Raluca Iacob (CV)
 • Ștefan Mihai Iancu (CV
 • Maria Mora (CV)
 • Diana Păroiu (CV)
 • Ionică Pîrvu (CV)
 • George Pleșu (CV
 • Iulia Popovici (CV)
 • Oana Tarce (CV)
 • Adriana Tranca (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Simonei:


Simona Nanu
Programe și proiecte
simona.nanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?