Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
• Program general

Orașul în mișcare

Rezultate finale

Prin acest program se finanțează proiecte sportive care își propun să susțină colaborările locale, să pună în valoare inițiative sportive locale și să crească gradul de activitate sportivă pentru diferite segmente de populație, în Timișoara.


Cine poate aplica

Finanțarea se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, de drept public sau privat, constituite ca structuri sportive în România, care derulează activități menite să crească gradul de practicare a sportului și a mișcării pentru cât mai mulți cetățeni, amatori sau sportivi de performanță, ai Municipiului Timișoara.

Ce proiecte sportive pot fi finanțate:

  • proiecte care propun activități cu sportivi, participanți și public care se derulează în principal în Municipiul Timișoara (se pot derula activități de pregătire, participări la competiții sau studii și în afara Timișoarei, însă efectele, activitățile majore și rezultatele acestora se vor desfășura în perimetrul municipiului);
  • proiecte care răspund la două dintre cele trei obiective generale ale programului de finanțare;
  • proiecte care răspund la patru dintre cele opt obiective specifice ale programului de finanțare;
  • proiecte care includ minimum doi parteneri locali sau naționali, dintre care obligatoriu o entitate locală;
  • proiecte care asigură o cofinanțare de minimum 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele proprii și atrase);
  • proiecte care își asumă, prin participarea la acest program de finanțare, că nu vor utiliza obiecte de unică folosință confecționate din plastic în cadrul evenimentelor și acțiunilor organizate prin proiect.

Buget și caracteristici

Buget total: 2.500.000 lei, dintre care fond de contestații: 375.000 lei


Plafon per proiect (valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate)
125.000 lei (erată)
Tranșa 1
max. 85%
Tranșa 2
min. 15%
Procentul de cofinanțare
min. 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele proprii și atrase)

Un solicitant poate depune o singură propunere de proiect la acest program de finanțare.

Bugetul de 2.500.000 lei alocat acestui program este dedicat proiectelor sportive care pun în valoare și susțin inițiative locale, corelate cu scopul și obiectivele stabilite de către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara pentru anul 2023.

Programele naționale de utilitate publică prin care se efectuează finanțarea sportului sunt: „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”.


Calendar
7 aprilie – 8 mai, ora 16:00

Înscrierea propunerilor pentru finanțare


9-23 mai

Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte sportive
Etapa 2: Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte sportive


24 mai

Publicarea rezultatelor privind etapele 1 și 2


> 25 mai

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele sportive declarate câștigătoare în urma publicării etapelor 1 și 2;
Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele sportive declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapelor 1 și 2;
Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


25-29 mai

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


30 mai – 7 iunie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


8 iunie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor


> 9 iunie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele sportive declarate câștigătoare în urma soluționării contestațiilor;
Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele sportive declarate câștigătoare în urma soluționării contestațiilor;
Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


20 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Roxana Alexa [CV]
Silviu Cadia [CV]
Mircea Cristian Dragu [CV]
Florina Mihaela Făgărășeanu [CV]
Mihai Lisetchi [CV]
Magdalena Martinescu [CV]
Valentin-Adrian Niță [CV]
Marcel Răsădean [CV]


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Ralucăi:


Raluca Calițoiu
Parteneriate și proiecte
raluca.calitoiu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?