Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Timișoara 2023

Onboard Timișoara 2023

Rezultate finale

Programul prioritar de finanțare a Programului Cultural Timișoara 2023 actualizat, din bugetul Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Buget total: 21.500.000 lei, dintre care:

 • buget 2022: 4.300.000 lei;
 • buget 2023: 17.200.000 lei.

Tranșe:

 • tranșa 1: max. 20% | buget total tranșa 1 – max. 4.300.000 lei;
 • tranșa 2: procent variabil, conform graficului de finanțare; această tranșă intermediară se va acorda:
  • după verificarea progresului activităților, în baza raportului narativ depus de beneficiar;
  • după verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate de beneficiar;
  • după votarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.
 • tranșa 3: min. 15%.

Cofinanțare: procent variabil, raportat la valoarea totală a bugetului.

Un solicitant poate depune o singură aplicație.


Calendar
21 noiembrie – 19 decembrie 2022

Proces continuu depunere, verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluare și selecție. Etapele pe care le vor parcurge toate proiectele culturale în vederea finanțării sunt următoarele:

Etapa 1
Înscrierea proiectelor; depunerea cererilor de finanțare, împreună cu documentele solicitate conform Regulamentului și Ghidului solicitantului.

Etapa 2
Verificarea conformității administrative și a eligibilității. Analiza preliminară a propunerilor de proiect și formularea de recomandări, unde e cazul.

Etapa 3
Integrarea recomandărilor și trimiterea documentelor care au fost completate în urma recomandărilor, unde e cazul. Trimiterea documentelor necesare contractării (situații financiare anuale, dovada cofinanțării etc).

Etapa 4
Evaluarea și selecția finală a proiectelor culturale.

Opțional
Depunerea și soluționarea contestațiilor.


> 23 decembrie 2022

Decizii director Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara privind constatarea rezultatelor programului prioritar de finanțare.
Semnarea contractelor de finanțare. Emiterea facturilor pentru tranșa 1.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


4 decembrie 2023

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Evaluarea și selecția proiectelor culturale se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de membri, din cadrul Echipei Curatoriale Timișoara 2023, care este responsabilă de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și alți reprezentanți desemnați de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Este utilă această pagină?