Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Timișoara 2023
2022

Onboard Timișoara 2023

Rezultate finale
Termen limită: 28 noiembrie 2022

Programul prioritar de finanțare a Programului Cultural Timișoara 2023 actualizat, din bugetul Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte


Am publicat rezultatele finale
Vezi rezultatele
Cine poate aplica

Programul Onboard Timișoara 2023 finanțează exclusiv proiectele cuprinse în Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” actualizat care au ca sursă de finanțare bugetul local al Municipiului Timișoara.


Buget și caracteristici

Buget total: 21.500.000 lei, dintre care:

 • buget 2022: 4.300.000 lei;
 • buget 2023: 17.200.000 lei.

Tranșe:

 • tranșa 1: max. 20% | buget total tranșa 1 – max. 4.300.000 lei;
 • tranșa 2: procent variabil, conform graficului de finanțare; această tranșă intermediară se va acorda:
  • după verificarea progresului activităților, în baza raportului narativ depus de beneficiar;
  • după verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate de beneficiar;
  • după votarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.
 • tranșa 3: min. 15%.

Cofinanțare: procent variabil, raportat la valoarea totală a bugetului.

Un solicitant poate depune o singură aplicație.


Calendar
21 noiembrie – 19 decembrie 2022

Proces continuu depunere, verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluare și selecție. Etapele pe care le vor parcurge toate proiectele culturale în vederea finanțării sunt următoarele:

Etapa 1
Înscrierea proiectelor; depunerea cererilor de finanțare, împreună cu documentele solicitate conform Regulamentului și Ghidului solicitantului.

Etapa 2
Verificarea conformității administrative și a eligibilității. Analiza preliminară a propunerilor de proiect și formularea de recomandări, unde e cazul.

Etapa 3
Integrarea recomandărilor și trimiterea documentelor care au fost completate în urma recomandărilor, unde e cazul. Trimiterea documentelor necesare contractării (situații financiare anuale, dovada cofinanțării etc).

Etapa 4
Evaluarea și selecția finală a proiectelor culturale.

Opțional
Depunerea și soluționarea contestațiilor.


> 23 decembrie 2022

Decizii director Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara privind constatarea rezultatelor programului prioritar de finanțare.
Semnarea contractelor de finanțare. Emiterea facturilor pentru tranșa 1.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


4 decembrie 2023

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Evaluarea și selecția proiectelor culturale se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de membri, din cadrul Echipei Curatoriale Timișoara 2023, care este responsabilă de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și alți reprezentanți desemnați de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Întrebări frecvente
Descarcă documentul
Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Ralucăi:


Raluca Calițoiu
Parteneriate și proiecte
raluca.calitoiu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?