Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret
• Program general

Tineret în acțiune 2024

Finalizat

Program de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de tineret, din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara

Programul Tineret în acțiune urmărește susţinerea participării active a tinerilor la viaţa culturală, socială și educațională a orașului, prin proiecte care asigură oportunităţi egale de acces la educaţie non-formală, dezvoltare, exprimare liberă, profesionalizare și creație.


Cine poate aplica

Finanțarea se adresează persoanelor juridice de drept privat, fără scop patrimonial:

 • structuri neguvernamentale de și pentru tineret, definite conform Capitolului al III-lea din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 • asociații ori fundații constituite conform Ordonanței nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, care prin raportul de activitate pot proba căau desfășurat activități adresate tinerilor și care au cel puțin două treimi din membrii echipei de implementare a proiectului tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Pentru a putea beneficia de finanțare, un proiect va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

 • Activitățile/evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în principal în Municipiul Timișoara; se pot desfășura și în afara Timișoarei activități de pregătire și/sau dezvoltare a proiectului (schimburi de experiențe, formări, evenimente de promovare etc.), cu mențiunea că efectele și rezultatele acestora se vor resimți în plan local;
 • Răspunde la 3 dintre cele 8 obiective ale programului de finanțare (vezi secțiunea Obiective de mai sus);
 • Pentru structurile care se încadrează la punctul 3.1 (vezi capitolul 3.Cine poate aplica): include minimum un partener local;
 • Pentru organizațiile care se încadrează la punctul 3.2 (vezi capitolul 3.Cine poate aplica): include minimum un partener local din rândul structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, definite în Capitolul al III-lea din Legea tinerilor nr. 350/2006.
 • Propune cel puțin o activitate cu public în cadrul evenimentului Celebrarea orașului (de ex. ateliere, activări, jocuri, competiții etc.)

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 1.000.000 lei

 • buget alocat proiectelor mici: 500.000 lei
 • buget alocat proiectelor mari: 400.000 lei
 • fond de contestații: 100.000 lei

Plafoane pe categorii de proiecte:

 • Proiect mic: max. 50.000 lei
 • Proiect mare: max. 100.000 lei

Tranșele finanțării nerambursabile

 • Tranșa 1: max. 85%
 • Tranșa 2: min. 15%

Procentul surselor complementare de finanțare: min. 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare)

Atenție! Sursa complementară de finanțare pentru proiect și activitățile pe care le include nu poate proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Un solicitant poate depune o singură propunere de proiect la acest program de finanțare.


Calendar
3 aprilie – 10 mai, ora 16:00

Înscrierea proiectelor


11-13 mai

Etapa 1: Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție


14 mai

Publicarea rezultatelor etapei 1


15-17 mai

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


18-21 mai

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


21 mai

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


15-29 mai

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


30 mai

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 31 mai

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


3-5 iunie

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


6-11 iunie

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


12 iunie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 13 iunie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


15 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare
 • Alexandra Apetrăcheoae (CV)
 • Alexandru Boca (CV)
 • Victor Dragoş (CV)
 • Ștefan-Mihai Iancu (CV)
 • Sorina Nihta (CV)
 • Maria-Alexandra Preda (CV)
 • Răzvan-Alin Rotariu (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i lui Marcel:


Marcel Bajka
Inspector de specialitate, IA
marcel.bajka@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?