Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Timișoara 2023

Power Station+ | Școli creative

Finalizat

Power Station+ | Școli creative este un program de finanțare nerambursabilă pentru proiecte care dezvoltă competențele profesioniștilor din educație de a integra arta în școli și care adaptează spațiul școlar pentru a stimula creativitatea.

Power Station+ extinde și consolidează Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.


Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Atenție! Unitățile de învățământ subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara nu pot fi aplicanți, ci doar parteneri.


Buget și caracteristici

Buget total: 2.000.000 lei


Buget împărțit pe direcții tematice și categorii de proiecte:

Resurse creative

 • Proiecte mici: 200.000 lei
 • Proiecte medii: 300.000 lei

Parteneriate creative

 • Proiecte mici: 200.000 lei
 • Proiecte medii: 300.000 lei

Spații creative

 • Proiecte mici: 200.000 lei
 • Proiecte medii: 600.000 lei

Fond de contestații: 200.000 lei


Plafoane (valori maxime ale finanțării nerambursabile solicitate)

 • Proiecte mici: max. 25.000 lei
 • Proiecte medii: max. 75.000 lei (pentru direcțiile tematice Resurse creative și Parteneriate creative); max. 100.000 lei (pentru direcția tematică Spații creative)

Tranșele finanțării nerambursabile

 • Tranșa 1: max. 85%
 • Tranșa 2: min. 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 5% pentru proiecte mici, respectiv min. 10% din valoarea totală a bugetului, pentru proiectele medii.

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.


Calendar
1 noiembrie – 18 decembrie 2023, 16.00

Înscrierea proiectelor.


19 decembrie 2023 – 9 ianuarie 2024

Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise.

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise.


10 ianuarie 2024

Publicarea rezultatelor privind etapele 1 și 2.


> 11 ianuarie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării etapelor 1 și 2.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapelor 1 și 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


11-15 ianuarie 2024

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2.


16-25 ianuarie 2024

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2.


26 ianuarie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor.


> 29 ianuarie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma soluționării contestațiilor.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma soluționării contestațiilor. Plata primei tranșe, în baza cererii de plată sau, după caz, a facturii emise de beneficiar.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


15 noiembrie 2024

Data limită pentru depunerea decontului final.


Comisia de evaluare
 • Sabina Baciu (CV)
 • Irina Bălan (CV)
 • Simona Fiț (CV)
 • Emanuela Ignățoiu-Sora (CV)
 • Carmen Proteasa (CV)
 • Tudorița Șoldănescu (CV)
 • Marian Tătaru (CV)
 • Miruna Tîrcă (CV)
 • Cristina Toma (CV)
 • Nicoleta Voicu (CV)
 • Luiza Zamora (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40727.091.342 și programează o întâlnire sau scrie-i lui Ștefan:


Ștefan Mihai Iancu
Coordonare programe de finanțare
stefan.iancu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?