Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
• Program general

Impuls în comunitate

Rezultate finale

Program de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte care își aduc aportul la creșterea calității vieții în oraș


Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial (asociații sau fundații constituite conform legii).

Notă:

 • În cadrul direcției tematice „Implicare în comunitate” sunt încurajate să participe și asociațiile de proprietari.
 • În cadrul direcției tematice „Tineri în comunitate” sunt încurajate să participe organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret.

 

Programul finanțează proiecte care:

 • propun activități care se derulează în principal în Municipiul Timișoara;
 • implică minimum două entități (solicitant și minimum un partener) la nivel local sau național, dintre care obligatoriu o entitate locală;
 • identifică cel puțin o zonă de interes, un cartier sau o comunitate de locuitori care vor beneficia de rezultate și efecte.

Buget și caracteristici

Buget total: 1.000.000 lei
Din care fond de contestații: 100.000 lei

Buget împărțit pe direcții tematice:


Implicare în comunitate: 300.000 lei

 • proiecte mici: 100.000 lei
 • proiecte medii: 200.000 lei

Cultură în comunitate: 300.000 lei

 • proiecte mici: 100.000 lei
 • proiecte medii: 200.000 lei

Tineri în comunitate: 300.000 lei

 • proiecte mici și medii depuse de organizații neguvernamentale de și pentru tineret: 160.000 lei
 • proiecte mici și medii depuse de alte entități decât organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, eligibile pentru acest program de finanțare: 140.000 lei

 


Plafon proiecte mici
20.000 lei
Plafon proiecte medii
40.000 lei
Tranșa 1
max. 85%
Tranșa 2
min. 15%

Procentul de cofinanțare / surse complementare de finanțare: min. 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele proprii sau atrase)

Un solicitant poate depune o singură propunere de proiect în cadrul acestui program de finanțare.


Calendar
6–26 iulie 2023, ora 16:00

Înscrierea propunerilor de proiecte


27–30 iulie

Etapa 1: Verificarea eligibilității și conformității administrative


31 iulie

Publicarea rezultatelor etapei 1


1–3 august

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


4–7 august

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


8 august

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


31 iulie – 13 august

Etapa 2: Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte


14 august

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 16 august

Trimiterea documentelor necesare contractării proiectelor declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție! Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


16–18 august

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


21–23 august

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


24 august

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 25 august

Trimiterea documentelor necesare contractării proiectelor declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluținarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Atenție! Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


27 noiembrie 2023

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare
 • Gelu Emanuel Cebzan (CV)
 • Cristina Ionela Grigore (CV)
 • Ștefan Mihai Iancu (CV)
 • Valentin Adrian Niță (CV)
 • Cosmina Paul (CV)
 • Ionică Pîrvu (CV)
 • Răzvan Alin Rotariu (CV)
 • Mihaela Codruța Stan Nedelcu Tudor (CV)
 • Nicoleta Cristina Voicu (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Simonei:


Simona Nanu
Programe și proiecte
simona.nanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?