Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură

Fondul pentru nevoi culturale de urgență

Rezultate finale

Program de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara


Cine poate aplica

Programul privind finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, române sau străine, cu excepția persoanelor juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Un proiect va putea fi selectat pentru finanțare dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:

  • evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în Timișoara;
  • proiectul răspunde la minimum 4 dintre cele 7 priorități ale programului de finanțare, așa cum sunt ele descrise în Anunț;
  • proiectul răspunde la minimum două dintre obiectivele specifice ale programului de finanțare, așa cum sunt ele descrise în Anunț;
  • implementarea proiectului începe în maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării finanțării nerambursabile.

Buget și caracteristici
Buget total
1.500.000 lei
Plafon (valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi solicitată)
150.000 lei
Tranșa 1
max 85%
Tranșa 2
max 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 5% (procente din valoarea totală a bugetului proiectului, adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare).

Sursa complementară de finanțare pentru proiect și activitățile pe care le include nu poate fi un alt proiect finanțat prin contract cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor care adresează nevoi culturale de urgență.


Calendar
> 14 martie

Proces continuu de înscriere, verificare a eligibilității, evaluare și selecție, publicare a rezultatelor și contractare – până la epuizarea fondului constituit în acest sens


30 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului


Comisia de evaluare

Evaluarea și contractarea proiectelor finanțate prin acest fond este un proces continuu.
Verificarea administrativă, analiza, evaluarea și selecția este făcută de către o comise internă, constituită în cadrul Centrului de Proiecte.

Componența Comisiei va fi publicată după evaluarea tuturor proiectelor și închiderea programului de finanțare.


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i lui Ștefan:


Ștefan Mihai Iancu
Coordonare programe de finanțare
stefan.iancu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?