Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Timișoara 2023

Timișoara 2023 | Boarding Station

Rezultate finale

Finanțare nerambursabilă pentru proiectele care constituie programul cultural prioritar Timișoara 2023 | Boarding Station


Cine poate aplica

Proiectele culturale eligibile pentru a constitui programul cultural prioritar Timișoara 2023 | Boarding Station sunt acele proiecte cuprinse în Programul cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” actualizat, care poate fi consultat în secțiunea de „Documente utile de mai jos”.


Buget și caracteristici

Bugetul disponibil pentru finanțarea proiectelor care constituie programul cultural prioritar Timișoara 2023 | Boarding Station este de 11.500.000 lei.


Cofinanțarea (din surse proprii sau atrase)
Procent variabil, raportat la valoarea totală a bugetului
Valoarea maximă a primei tranșe, exprimată în % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
85%
Calendar
11 aprilie – 18 mai

Proces continuu depunere, verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluare și selecție, contestații, decizii de finanțare, contractare. Etapele pe care le vor parcurge toate proiectele culturale în vederea finanțării sunt următoarele:

Etapa 1
Înscrierea proiectelor; depunerea cererilor de finanțare, împreună cu documentele solicitate conform Regulamentului.

Etapa 2
Verificarea conformității administrative și a eligibilității. Analiza preliminară a propunerilor de proiect și formularea de recomandări, unde e cazul.

Etapa 3
Integrarea recomandărilor și trimiterea documentelor care au fost completate în urma recomandărilor, unde e cazul.

Opțional
Depunerea și soluționarea contestațiilor.


29 aprilie – 31 mai

Decizia directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara de a aproba contractarea proiectelor culturale selectate.
Semnarea contractelor de finanțare.


5 decembrie

Data limită pentru finalizarea activităților și depunerea decontului final.


Comisia de evaluare

Evaluarea și selecția va fi făcută de către membrii Echipei Curatoriale Timișoara 2023, care este responsabilă, din partea Primăriei Municipiului Timișoara, de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.


Este utilă această pagină?