Cultură
2022

Fondul pentru nevoi culturale de urgență

Deschis (proces continuu)
Program de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara
Cine poate aplica
 • Asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
 • PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
 • Persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul local, cu excepția celor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
 • Persoane juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii.

 

Ofertele culturale care răspund unei nevoi culturale de urgență:

 • Nu pot fi oferte culturale pentru care ați mai aplicat, dar nu ați mai primit finanțare la alte apeluri de finanțare organizate de către Centrul de Proiecte;
 • Întrunesc și argumentează minimum 5 dintre cele 8 priorități de finanțare menționate în Regulament;
 • Nu se încadrează, din perspectiva calendarului, la celelalte apeluri de finanțare organizate de Centrul de Proiecte în 2022.

Buget și caracteristici

Bugetul pentru acest fond de urgență este de 1.000.000 lei.


Valoarea maximă a finanțării nerambursabile
150.000 lei
Cofinanțarea din surse proprii sau atrase, exprimată în % din valoarea totală a bugetului ofertei culturale
10%
Valoarea minimă a ultimei tranșe, exprimată în % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
20%

Priorități:

 1. Contribuție semnificativă la creșterea calității vieții și la asigurarea coeziunii sociale în comunitatea căreia i se adresează și pentru publicul beneficiar;
 2. Implementarea începe în maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării finanțării nerambursabile;
 3. Caracter unic pentru comunitatea căreia i se adresează, în perioada vizată;
 4. Impact direct asupra specialiștilor și profesioniștilor din domeniul în care a fost elaborată;
 5. Nesatisfacerea nevoii adresate de proiect poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități;
 6. Tradiție și valoare dovedită în ediții anterioare pentru viața culturală a Timișoarei;
 7. Soluții relevante, specifice și creative la o nevoie socială, în spiritul valorilor europene: demnitatea umană, libertatea și siguranța individului și libertatea de expresie;
 8. Răspuns relevant la situații de urgență: avarii, accidente, calamități ori alte evenimente neprevăzute care periclitează viața socială și culturală la nivel local, național și/sau internațional.

Calendar
4 martie

Constituirea Fondului pentru nevoi culturale de urgență


10 martie

Proces continuu de înscriere, evaluare și selecție


5 decembrie

Data limită pentru depunerea decontului


Evaluare

Evaluarea și contractarea proiectelor finanțate prin acest fond sunt un proces continuu. Verificarea administrativă, analiza, evaluarea și selecția sunt făcute de către o comisie internă constituită în cadrul Centrului de Proiecte.


Ești pregătit să aplici la finanțare?

Înainte de a completa formularul de aplicație, asigură-te că:

 • ai citit Regulamentul apelului;
 • ai parcurs, pas cu pas, Ghidul solicitantului;
 • ai scanate și pregătite toate documentele necesare menționate în Ghidul solicitantului.

Succes!


Aplică acum
Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Alexandrei:


Alexandra-Maria Rigler
Directoare
alexandra.rigler@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?