Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
2022

Fondul pentru nevoi culturale de urgență

Rezultate finale

Program de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara


Am publicat rezultatele finale.
Vezi rezultatele

Începând cu data de 21.06.2022 documentația pentru accesarea Fondului pentru nevoi culturale de urgență a fost modificată în conformitate cu noile prevederi ale OUG 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998.


Cine poate aplica
 • Asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
 • PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
 • Persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul local, cu excepția celor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
 • Persoane juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii.

 

Ofertele culturale care răspund unei nevoi culturale de urgență:

 • Nu pot fi oferte culturale pentru care ați mai aplicat, dar nu ați mai primit finanțare la alte apeluri de finanțare organizate de către Centrul de Proiecte;
 • Întrunesc și argumentează minimum 5 dintre cele 8 priorități de finanțare menționate în Regulament;
 • Nu se încadrează, din perspectiva calendarului, la celelalte apeluri de finanțare organizate de Centrul de Proiecte în 2022.

Buget și caracteristici

Bugetul pentru acest fond de urgență este de 1.050.000 lei.


Valoarea maximă a finanțării nerambursabile
150.000 lei
Cofinanțarea din surse proprii sau atrase, exprimată în % din valoarea totală a bugetului ofertei culturale
10%
Valoarea minimă a ultimei tranșe, exprimată în % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
20%

Priorități:

 1. Contribuție semnificativă la creșterea calității vieții și la asigurarea coeziunii sociale în comunitatea căreia i se adresează și pentru publicul beneficiar;
 2. Implementarea începe în maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării finanțării nerambursabile;
 3. Caracter unic pentru comunitatea căreia i se adresează, în perioada vizată;
 4. Impact direct asupra specialiștilor și profesioniștilor din domeniul în care a fost elaborată;
 5. Nesatisfacerea nevoii adresate de proiect poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități;
 6. Tradiție și valoare dovedită în ediții anterioare pentru viața culturală a Timișoarei;
 7. Soluții relevante, specifice și creative la o nevoie socială, în spiritul valorilor europene: demnitatea umană, libertatea și siguranța individului și libertatea de expresie;
 8. Răspuns relevant la situații de urgență: avarii, accidente, calamități ori alte evenimente neprevăzute care periclitează viața socială și culturală la nivel local, național și/sau internațional.

Calendar
4 martie

Constituirea Fondului pentru nevoi culturale de urgență


10 martie

Proces continuu de înscriere, evaluare și selecție


5 decembrie

Data limită pentru depunerea decontului


Comisia de evaluare

Evaluarea și contractarea proiectelor finanțate prin acest fond sunt un proces continuu. Verificarea administrativă, analiza, evaluarea și selecția sunt făcute de către o comisie internă constituită în cadrul Centrului de Proiecte.


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Alexandrei:


Alexandra-Maria Rigler
Directoare
alexandra.rigler@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?