Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Power Station

Energie! Burse de creație artistică

Rezultate finale

Sprijin direct pentru activitatea de creație a artiștilor din domeniile: arte vizuale, literatură, muzică și arte sonore, teatru, dans, performance, arte digitale și new media.


Cine poate aplica

Artiști activi în domeniile: arte vizuale, literatură, muzică și arte sonore, teatru, dans, performance, arte digitale și new media


Buget și caracteristici
Număr de burse disponibile
37
Valoarea netă a unei burse
12.500 lei
Bugetul total
500.000 lei
Perioada de creație acoperită
16 decembrie 2022 – 30 iunie 2023
Calendar
1-21 noiembrie

Perioadă de aplicare


22-23 noiembrie

Verificarea eligibilității și conformității administrative a aplicațiilor


24 noiembrie

Publicarea listei cu aplicațiile admise sau respinse după verificarea eligibilității și conformității administrative


25-27 noiembrie

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind evaluarea eligibilității și conformității administrative


28-29 noiembrie

Soluționarea contestațiilor


29 noiembrie

Publicarea listei cu aplicanții eligibili după contestații


29 noiembrie – 7 decembrie

Evaluarea și selecția aplicațiilor pe baza criteriilor de evaluare


8 decembrie

Publicarea rezultatelor finale


9-16 decembrie

Contractarea bursierilor


16 decembrie 2022 – 30 iunie 2023

Desfășurarea activității de creație artistică și a evenimentelor deschise publicului


ianuarie – 30 iunie 2023

Perioadă pentru depunerea raportului final


Comisia de evaluare

Brîndușa Tudor (CV)
Corina Bucea (CV)
Cosmina Goagea (CV)
Daniela Cristescu (CV)
Maria Orosan Telea (CV)
Oana Stoica (CV)
Vlad Tăușance (CV)


Este utilă această pagină?