Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program general

Cultura în prezent

Înscrieri finalizate

Cultura în prezent sprijină cultura contemporană, la nivel de producție, distribuție și consum, în acord cu tendințele actuale din domeniile abordate.


Rezultate

Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru a participa la programul de finanțare Cultura în prezent, un proiect cultural va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

 • activitățile specifice (adresate publicului beneficiar final al proiectului cultural) și evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în Municipiul Timișoara. Se pot derula în plan național și/sau internațional activități specifice de pregătire și/sau dezvoltare a proiectului (schimburi de experiențe și practici culturale, cercetare, rezidențe, evenimente de promovare etc.), cu mențiunea că efectele și rezultatele acestora se vor resimți în plan local;
 • răspunde la minimum 3 dintre cele 4 obiective ale programului de finanțare;
 • implică minimum un partener în cazul proiectelor mici și minimum doi parteneri în cazul celor mari, iar solicitantul sau cel puțin un partener este activ în plan local(își desfășoară activitatea în Municipiul Timișoara);
 • propune cel puțin o activitate cu public în cadrul evenimentului Celebrarea orașului (de ex. activare, performance, atelier, tur ghidat etc.).

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 2.000.000 RON, dintre care:

 • buget alocat proiectelor mici: 350.000 RON 
 • buget alocat proiectelor mari: 1.400.000 RON
 • fond de contestații: 250.000 RON

Plafoane pe categorii de proiecte:

 • proiect mic: max. 50.000 RON
 • proiect mare: max. 100.000 RON

Tranșele finanțării nerambursabile

 • Tranșa 1: max. 85 %
 • Tranșa 2: min. 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 5% din valoarea totală a bugetului proiectului în cazul proiectelor mici, respectiv min. 10% în cazul celor mari. Valoarea totală a bugetului proiectului include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare.

Sursele complementare de finanțare pentru proiect nu pot proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract de finanțare nerambursabilă cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Un solicitant:

 • poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program de finanțare și
 • poate contracta maximum trei finanțări nerambursabile în cadrul programelor de finanțare derulate de Centrul de Proiecte în anul 2024.

Proiectele contractate trebuie să aibă scop, obiective și durată clar/evident diferite, enunțate distinct și fără echivoc.

 


Calendar
22 aprilie 2024

Lansarea programului de finanțare Cultura în prezent


22 aprilie – 22 mai 2024, ora 16:00

Înscrierea proiectelor culturale


23-26 mai 2024

Etapa 1: Verificarea eligibilității și conformității administrative


27 mai 2024

Publicarea rezultatelor etapei 1


28-30 mai 2024, ora 16:00

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


31 mai – 2 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


3 iunie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


28 mai – 11 iunie 2024

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


12 iunie 2024

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 13 iunie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


13-17 iunie 2024, ora 16:00

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


18-25 iunie 2024

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


26 iunie 2024

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 27 iunie 2024

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.


25 noiembrie 2024

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Selecția proiectelor culturale se realizează de către comisii cu un număr impar de membri constituite la nivelul autorității finanțatoare, alcătuite din: i) reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență în domeniul cultural și/sau responsabilități privind derularea de programe de finanțare; ii) specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunilor de evaluare.

 


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Simonei:


Simona Nanu
Programe și proiecte
simona.nanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?