Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret
• Program general

Apelul 5/2021 Tineret

Finalizat

Acordăm finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte de tineret și pentru tineret.


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă finanțarea de proiecte și un fond de contestații.


Proiecte de/pentru tineret
850.000 lei
Fond de contestații
150.000 lei
Valoare maximă finanțare nerambursabilă solicitată pentru proiecte
75.000 lei
Rata minimă de co-finanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului proiectului
10%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
30%
Parteneriate locale, naționale sau internaționale
Min. 2
Calendar
20 august – 6 septembrie

Înscrierea proiectelor la apelul de finanțare


7–15 septembrie

Etapa 1 și 2 – Verificarea conformității administrative și evaluarea proiectelor înscrise


16 septembrie

Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2


17–21 septembrie

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


21–23 septembrie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


24 septembrie

Publicarea rezultatelor finale


27 septembrie – 1 octombrie

Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)

Adoptarea deciziei conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de proiecte;

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


30 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Ioana Anghel (CV)
Nicoleta Ciocov (CV)
Vlad Dumitrescu (CV)
Mihaela Ion (CV)
Laura Panait (CV)
Răzvan-Alin Rotariu (CV)


Este utilă această pagină?