Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program prioritar

Repere în cultură

Rezultate finale

Program prioritar de finanțare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte culturale de anvergură sau care adresează nevoi prioritare ale ecosistemului cultural


Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Programul finanțează proiecte care:

 • își propun să atragă un public numeros local, național și internațional;
 • sunt dezvoltate de echipe și organizații cu experiență dovedită în implementare;
 • beneficiază de publicitate și promovare turistică sporite;
 • reflectă prioritățile pentru cultură într-o perspectivă strategică.

Buget și caracteristici
Buget total alocat
1.500.000 lei
Plafon (valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi solicitată)
300.000 lei
Tranșa 1
max. 85%
Tranșa 2
min. 15%

Beneficiarul va identifica și va atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 10% (procente din valoarea totală a bugetului proiectului, adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare).

Sursele complementare de finanțare pentru proiect nu pot proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract de finanțare nerambursabilă cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program de finanțare.


Calendar
23 iunie

Lansarea programului prioritar de finanțare Repere în cultură


> 26 iunie

Proces continuu de înscriere, evaluare și contractare – până la epuizarea bugetului total alocat.
Etapele pe care le vor parcurge toate proiectele culturale în vederea finanțării sunt următoarele:

Etapa 1
Înscrierea proiectului – depunerea cererii de finanțare împreună cu documentele solicitate conform Ghidului solicitantului (capitolul 9).

Etapa 2
Verificarea conformității administrative și a eligibilității. Publicarea rezultatului verificării. Depunerea și soluționarea eventualelor contestații.

Etapa 3
Analiza preliminară a proiectului și formularea de recomandări, unde e cazul.

Etapa 4
Integrarea recomandărilor și trimiterea documentelor care au fost completate în urma recomandărilor, unde e cazul.

Etapa 5
Evaluarea finală a proiectului cultural. Publicarea rezultatului evaluării.

Etapa 6
Semnarea contractului de finanțare (ulterior depunerii și verificării documentelor necesare contractării, conform Ghidului solicitantului (capitolul 11). Înaintarea cererii de plată pentru tranșa 1.

Atenție!

 • Documentele necesare contractării se pot depune în oricare dintre etapele 1-5;
 • Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.
 • Data limită de înscriere (considerând că bugetul alocat nu se consumă până atunci) este de 30 septembrie 2023.

30 noimebrie

Data limită pentru depunerea decontului final.


Comisia de evaluare
 • Alex Boca (CV)
 • Teodora Borghoff (CV)
 • Simona Fiț (CV)
 • Cosmina Goagea (CV)
 • Ștefan Mihai Iancu (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Ralucăi:


Raluca Calițoiu
Parteneriate și proiecte
raluca.calitoiu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?