Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program prioritar

Repere în cultură

Rezultate finale

Program cultural prioritar de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale de anvergură


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Bugetul pentru acest apel este de 3.000.000 lei, repartizat astfel:


Proiecte de anvergură
2.500.000 lei
Fond de contestații
500.000 lei
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile
250.000 lei
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile
500.000 lei
Cofinanțarea din surse proprii sau atrase, exprimată în % din valoarea totală a bugetului ofertei culturale
min. 10%
Valoarea maximă a primei tranșe, exprimată în % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
50%
Valoarea minimă a ultimei tranșe, exprimată în % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
20%
Parteneriate locale
min. 2
Parteneriate naționale/internaționale
min. 1

Priorități specifice:

  • Dezvoltarea de abordări bazate pe interdisciplinaritate, colaborare și/sau coproducție;
  • Dezvoltarea de activități de mediere și/sau educație culturală și interculturală;
  • Dezvoltarea, diversificarea publicului și generarea de noi audiențe, cu adresare către publicul tânăr.

Calendar
2–14 martie

Perioadă înscriere oferte culturale


15–21 martie

Etapa 1
Verificarea conformității administrative și a eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2
Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise


22 martie

Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2


23–25 martie

Perioadă pentru depunerea contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


25–31 martie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


31 martie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor


1–5 aprilie

Etapa 3
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)


6–8 aprilie

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia
Atenție – Verificați intervalul orar dedicat programului cu publicul


18 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final

Atenție – Verificați intervalul orar dedicat programului cu publicul


Comisia de evaluare

Ovidiu Andriș
Ioana Anghel
Nicoleta Ciocov
Raluca Iacob
Mihaela Ion
Dana Sarmeș
Mihaela Tilincă
Elisabeta Varga-Piatek
Lucian Vărșăndan


Este utilă această pagină?