Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
• Program general

Orașul în mișcare

Rezultate finale

Program general de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și programe sportive


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Bugetul total este de 2.000.000 lei, din care 300.000 de lei sunt alocați fondului de contestații. Programele naționale de utilitate publică prin care se efectuează finanțarea sportului sunt: „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”.


Proiecte și programe sportive
1.700.000 lei
Fond de contestații
300.000 lei

Proiect
Program
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile
60.000 lei
120.000 lei
Procentul de cofinanțare
10%
10%
Valoarea maximă a primei tranșe, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
80%
70%
Parteneriate
min. 1
min. 2
Calendar
14 martie – 13 aprilie

Înscrierea propunerilor pentru finanțare


14–28 aprilie

Verificarea conformității administrative și evaluarea propunerilor înscrise


29 aprilie

Publicarea rezultatelor după primele etape


2–4 mai

Perioadă de depunere a contestațiilor


4–6 mai

Perioadă de soluționare a contestațiilor


6 mai

Publicarea rezultatelor finale


9–20 mai

Contractare și depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (extras de cont, extras ANAF, extras direcția fiscală)

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


18 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Mircea Dragu (CV)
Cătălin Gavrilă (CV)
Mihai Lisețchi (CV)
Valentin Niță (CV)
Marcel Răsădean (CV)
Alexa Roxana (CV)


Este utilă această pagină?