Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program prioritar

Apelul 2/2021 Cultură

Finalizat

Acordăm finanțare nerambursabilă pentru proiecte strategice și evenimente de anvergură care să constituie programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Cine poate aplica

Buget și caracteristici
Buget total disponibil
2.000.000 lei
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate
400.000 lei
Co-finanțare
10%-30% (procent variabil)
Valoarea maximă a avansului
40% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
Ultima tranșă
Min. 15% din totalul finanțării
Parteneriate locale, naționale, internaționale
Min. 3
Câte oferte culturale puteți depune
Min. 2
Pentru câte oferte culturale puteți primi finanțare nerambursabilă
Min. 1
Calendar
16–30 iunie

Perioadă înscriere oferte culturale care să constituie programul cultural prioritar general


1–11 iulie

Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2 – Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise


12 iulie

Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2


12–14 iulie

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


14–20 iulie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


20 iulie

Publicarea rezultatelor finale


21–27 iulie

Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)


21–30 iulie

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sau a deciziei conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, după caz, prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de oferte culturale


2–4 august

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare
Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia


20 noiembrie

Data-limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Vlad Alexandrescu (CV)
Ioana Anghel (CV)
Adrian Bojenoiu (CV)
Florentina Bratfanof (CV)
Florentina Fekete Muller
Gabriel Kohn
Cristiana Elena Gabriela Mitea (CV)
Sabin Mircea Rus (CV)
Alina Șerban (CV)
Codruța Vulcu


Este utilă această pagină?