Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
• Program prioritar

Orașul în mișcare

Finalizat

Prin acest program se finanțează proiecte sportive care își propun să pună în valoare inițiative sportive locale, să crească gradul de activitate sportivă pentru diferite segmente de populație din Timișoara și să susțină în continuare performanța la nivel local.


Cine poate aplica

Finanțarea se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, de drept public sau privat, constituite ca structuri sportive în România, care derulează
activități menite să crească gradul de practicare a sportului și a mișcării pentru cât mai mulți cetățeni, amatori sau sportivi de performanță, ai Municipiului Timișoara.

Pentru a putea beneficia de finanțare, un proiect va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

 • proiecte care propun activități cu sportivi, participanți și public care se derulează în principal în Municipiul Timișoara; se pot derula activități de pregătire, participări la competiții sau formări și în afara Timișoarei, cu mențiunea că efectele și rezultatele acestora se vor resimți în plan local;
 • proiecte care răspund la două dintre cele șase obiective ale programului de finanțare;
 • proiecte care includ minimum un partener local;
 • proiecte care asigură o cofinanțare de minimum 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele proprii și atrase);
 • proiecte depuse de structuri sportive care dețin certificat de identitate sportivă (CIS), cărora le-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul
  sportiv;
 • proiecte care propun cel puțin o activitate cu public în cadrul evenimentului Celebrarea orașului (de ex. demonstrații, activări, jocuri, antrenamente, inițieri în practicarea sportului, competiții etc.).

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 2.500.000 lei, din care fond de contestații: 250.000 lei


Plafon per proiect (valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate)
125.000 lei
Tranșa 1
max. 85%
Tranșa 2
min. 15%
Procentul de cofinanțare
min. 10% din valoarea totală a bugetului proiectului (adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele proprii și atrase)

Un solicitant poate depune o singură propunere de proiect la acest program de finanțare.

Bugetul de 2.500.000 lei alocat acestui program este dedicat proiectelor sportive care pun în valoare și susțin inițiative locale, corelate cu scopul și obiectivele stabilite de către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara pentru anul 2024.

Programele naționale de utilitate publică prin care se efectuează finanțarea sportului sunt „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”.


Calendar
27 martie – 26 aprilie, ora 16:00

Înscrierea propunerilor de proiecte sportive


27 – 29 aprilie

Etapa 1: Verificarea eligibilității și conformității administrative


30 aprilie

Publicarea rezultatelor etapei 1


7 – 9 mai

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


10 – 13 mai

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


14 mai

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


7 – 16 mai

Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


17 mai

Publicarea rezultatelor etapei 2


> 20 mai

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


20 – 22 mai și 29 – 31 mai

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2


23 mai – 4 iunie

Soluționarea contestațiilor privind etapa 2


5 iunie

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2


> 6 iunie

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.


11 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare
 • Marcel Bajka (CV)
 • Mircea-Cristian Dragu (CV)
 • Monica Gabriela Fuchs (CV)
 • Ștefan-Mihai Iancu (CV)
 • Valentin Niță (CV)
 • Marcel Răsădean (CV)

Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Ralucăi:


Raluca Calițoiu
Parteneriate și proiecte
raluca.calitoiu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?