Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
• Program general

Apelul 4/2021 Sport

Finalizat

Acordăm finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte sportive.


Cine poate aplica

Buget și caracteristici

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă proiecte care se încadrează în unul din programele naționale de utilitate publică.


Programul național de promovare a sportului de performanță
400.000 lei
Programul național „Sportul pentru toți”
400.000 lei
Fond de contestații
200.000 lei
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate
75.000 lei
Rata minimă de co-finanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului proiectului
10%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
30%
Parteneriate locale, naționale sau internaționale
Min. 1
Calendar
13–30 august

Înscrierea proiectului la apelul de finanțare


31 august – 8 septembrie

Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise
Etapa 2 – Evaluarea și selecția proiectelor înscrise


9 septembrie

Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2


10–14 septembrie

Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


14–16 septembrie

Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2


17 septembrie

Publicarea rezultatelor finale


20–24 septembrie

Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)

Decizia conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de proiecte sportive

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia


30 noiembrie

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Tiberiu Ardelean
Mircea Dragu (CV)
Ciprian Gaica (CV)
Daniel Leca (CV)
Mihai Lisețchi (CV)
Marcel Răsădean (CV)


Este utilă această pagină?