Centrul de Proiecte
Timișoara
Proiecte finanțate
13 mai 2024

Impuls în comunitate – program de finanțare de 1.000.000 de lei din bugetul local

Centrul de Proiecte lansează programul de finanțare nerambursabilă Impuls în comunitate, în valoare de 1.000.000 lei de lei, din bugetul local al Municipiului Timișoara. Obiectivul principal al acestui program este creșterea numărului de locuitori implicați activ în oraș.
Celebrarea Orașului 2023 | Foto: Remus Dăescu

Sunt încurajate inițiative generate de comunitate care contribuie la o calitate mai bună a vieții în comun și crește numărul de intervenții culturale participative în oraș, prin acțiuni creative adaptate la spațiul și comunitățile orașului.

Prin acest  program acordăm atenție inițiativelor care sprijină dezvoltarea individuală și colectivă, care stabilesc relații noi sau consolidează relațiile existente între oameni, ridică nivelul de trai și promovează bunăstarea socială, contribuind la o societate mai deschisă și mai rezilientă

–  Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

Pentru anul 2024, direcțiile tematice ale programului de finanțare Impuls în comunitate sunt Implicare în comunitate și Cultură în comunitate. Finanțarea se adresează persoanelor juridice de drept privat, fără scop patrimonial. Sunt încurajate să participe și asociațiile de proprietari, în calitate de persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

La fel ca toate programele lansate în anul 2024, fiecare propunere de proiect pentru care se solicită finanțare prin programul Impuls în comunitate va include o activitate cu public în cadrul evenimentului Celebrarea orașului,  în perioada 16-18 august. 

Înscrierea proiectelor se face online, până la data de 7 iunie 2024, ora 16:00. 

 


Distribuie

Contact Presă

Anderka-Maria Iancea
Comunicare și relații publice
comunicare@centruldeproiecte.ro
+40711.931.123
Este utilă această pagină?