Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret

Youth Work 2.0 | Tinerii, activi în comunitate

Perioada
15 iunie-10 noiembrie 2024
Suma solicitată
100.000 lei

Proiectul Youth Work 2.0 propune o serie de activități educaționale non-formale concepute pentru a facilita participarea activă a tinerilor în comunitate. Obiectivul este îmbunătățirea și chiar inovarea domeniul tineretului din Timișoara. Proiectul va încuraja implicarea civică și va dezvolta abilitățile transversale ale tinerilor, contribuind la creșterea lor personală și profesională. Youth Work 2.0 cuprinde mai multe componente cheie. Trainingul internațional InfoPEERs - un program de formare pentru 15 tineri, care își propune să consolideze competențele de educație peer-to-peer, facilitare și informare. Participanții, inclusiv tineri din Timișoara și sau din străinătate, vor fi pregătiți să devină multiplicatori ai cunoștințelor dobândite în comunitățile lor. Vizite de studiu la București - 10 tineri activi vor vizita instituții guvernamentale pentru a înțelege mai bine procesele decizionale și pentru a stimula participarea lor activă în dezvoltarea politicilor publice.

Sesiuni de informare - implementarea a cel puțin 5 sesiuni care vor aborda teme importante cum ar fi drepturile omului și schimbările climatice, destinat a consolida conștientizarea și implicarea tinerilor în aceste domenii. Producția și distribuția unei broșuri. Materialul va încuraja participarea tinerilor în procesele democratice și va fi distribuit la evenimentul Celebrarea orașului. Proiectul Youth Work 2.0 va crea o platformă pentru dezvoltarea continuă a tinerilor din Timișoara și va modela practici exemplare în domeniul tineretului. De asemenea, va influența pozitiv politicile publice prin diseminarea rezultatelor și va contribui la formarea unei comunități de tineri bine informați și activ implicați civic.

Fundația Națională pentru Tineret (FNT) este o organizație dedicată dezvoltării comunităților ONG-urilor de și pentru tineret precum și de tineri. Fundația militează pentru promovarea participării tinerilor în diverse aspecte ale societății, implementează o gamă variată de proiecte și activități axate pe îmbunătățirea competențelor tinerilor, încurajarea participării lor active în societate și facilitarea accesului la resurse educaționale și culturale. Printre acestea se numără proiecte precum Empowering Youth for a Stronger European Democracy, care vizează creșterea angajamentului democratic al tinerilor prin educare și participare activă, și Youth Friendly Spaces for people fleeing war, destinat integrării tinerilor afectați de conflictul din Ucraina. Experiența FNT în derularea acestor inițiative evidențiază o abordare complexă și diversificată, de la proiecte ce targetează îmbunătățirea dialogului între tineri și autoritățile locale, până la inițiative care promovează incluziunea socială prin artă și voluntariat. Aceste proiecte sunt adesea realizate în colaborare cu fundații județene, ONG-uri, și alte entități guvernamentale, asigurând un impact sustenabil și pe termen lung asupra tinerilor și comunităților lor. Fundația Națională pentru Tineret demonstrează o capacitate de a mobiliza și de a utiliza resurse pentru a răspunde nevoilor tinerilor din România, promovând dezvoltarea lor personală și profesională și facilitând o participare mai largă la procesele decizionale și comunitare.


Distribuie
Este utilă această pagină?