Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret
Sesiunea 2021

Youth Inclusion

Perioada
1 octombrie – 30 noiembrie 2021
Finanțat prin
Suma solicitată
69.100 lei

Proiectul mizează pe creșterea gradului de informare asupra incluziunii sociale, drepturilor omului și sociale și crearea unui context de dialog intercultural în care tinerii să își împărtășească experiențele și provocările în ceea ce privește excluziunea socială. Scopul este de a promova incluziunea socială în rândul tinerilor și dezvoltarea de competențe în apărarea drepturilor omului, drepturilor sociale și mecanismele de protecție ale acestora la nivel local, național și european, precum și utilizarea concretă a acestora în rândul a 35 de tineri din România, Grecia, Croația, Italia și Portugalia, pe parcursul a 2 luni.

Acest lucru este realizat prin ateliere pe teme precum managementul de proiect, advocacy, prin analizarea unor exemple de bună practică, prin sesiuni de simulare de situații din viața reală și prin vizite de studiu. Obiectivul este dezvoltarea de competențe în pregătirea, implementarea și evaluarea activităților care abordează drepturile omului, drepturile sociale și excluziunea tinerilor cu oportunități.


Distribuie
Este utilă această pagină?