Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Vocile Orașului

Perioada
septembrie - noiembrie 2022
Suma solicitată
612.000 lei

Teatrul Național Timișoara, prin proiectul Vocile Orașului - Atelier Identitate, urmărește coagularea  unei mișcări teatrale în regiunea transfrontalieră. Teatrul Național va promova proiectul prin  mijloacele proprii, având, totodată, sprijinul partenerilor media care urmăresc evenimentele,  premierele și proiectele generate de TNTm. Vocile orașului este un traseu cultural de vastă complexitate, gândit într-o cheie polisemantică. Teatrul Național Timișoara, în calitate de organizator, și-a asumat organic această dimensiune, fiind conștient de faptul că valoarea unui proiect/program nu stă doar în capacitatea sa de a răspunde  timpului pe care îl parcurge, ci și în putința de a fi factor activ în construirea acelui timp. 

Proiectul a evoluat ca o structură în rețea ce se dezvoltă spre a uni teme sociale grave prin puncte nodale artistice. Structura urmărește implicarea activă a cetățenilor și asumarea unui rol principal în susținerea democrației participative, reflectată și prin  opera de artă și revendicarea Parcului Central ca epicentru cultural al Timișoarei. O platformă importantă pentru dezvoltarea  unei coeziuni culturale transfrontaliere și o formulă de punere în contact și colaborare artistică esențiale în exercițiul participativ și democratic european. Cu valențe identitare importante, în termenii comunicării și dezvoltării de acțiuni comune. Acest tip de activitate  poate fi replicat ulterior și diversificat, atât cu partenerii menționați, cât și în alte formule de  colaborare. Reprezentarea spectacolului în teatrele partenere din trei țări, în trei limbi,  precum și publicarea textului în cele trei limbi și în limba engleză, deschide acest proiect pentru  abordări viitoare, prin includerea sa în circuitul teatral transfrontalier și european.  

Vocile orașului promovează diversitatea culturală și dialogul intercultural între membrii comunităților din  regiunea transfrontalieră, din spațiul cultural identificat ca Banatul istoric. Crearea unui spectacol în  urma atelierului Banat in Europe reprezintă un demers cultural comun, coagulat în jurul unor topicuri  comune, provenind dintr-o istorie cu rădăcini întrepătrunse în toate cele trei culturi. Propunem o inițiativă care creează un context colaborativ între teatre diferite și comunități diferite  într-un important exercițiu de comunicare și integrare comunitară prin cultură. Proiectul are calitatea de a se adresa atât publicului larg cu teme dintr-o realitate care subliniază  vecinătatea și relațiile profunde din spațiul cultural al Banatului istoric. Totodată, proiectul propune  o foarte importantă colaborare artistică între voci îndeobște solitare – trei dramaturgi care participă  la construirea unui text și a unui spectacol de teatru ca individualitate, dar, totodată, este ca martor/rezoneur/spectator al procesului creativ al celorlalți doi autori.  


Distribuie
Este utilă această pagină?