Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
Sesiunea 2022

Timișoara/Just Move It – sport, mișcare, distracție, sănătate

Perioada
octombrie 2022
Suma solicitată
120.000 lei

Timișoara/Just Move It - sport, mișcare, distracție, sănătate pentru toți  propune încurajarea comunității în practicarea activitatilor sportive.  Dincolo de obținerea de performanțe, sportul are valențe sociale. Programul are și un rol social fiind legat de prezervarea și întărirea sănătății (inclusiv dezvoltare  fizică și psihică, îmbătrânire activă etc.), educație (cu privire la formarea de deprinderi, obiceiuri, valori – inclusiv promovarea păcii, civismului etc.), socializare (inclusiv realizarea incluziunii sociale prin sport pentru grupuri defavorizate: vârstnici, săraci, migranți etc). Generațiile actuale conștientizează mult mai bine rolul sportului în viața de zi cu zi și se pot  observa tot mulți tineri făcând sport în timpul liber. 

Sportivii susținuți de A.C.S.  Campioni pentru viitor au obținut medalii la campionatele naționale și regionale devenind relevanți. Medaliile au fost obținute la probe atletice precum aruncarea greutății, aruncarea  suliței, semifond, triatlon (60m, lungime, 800m), tetratlon (60m, lungime, aruncarea mingii de oină,  600m, alergare montană, cros, etc). Sportivii noștri au obținut rezultate notabile  la concursuri internaționale.  Timișoara/Just Move It  va sprijini activităţile sportive care au relevanţă pentru comunitatea  locală, scopul programului fiind promovarea sportului de performanţă, prin valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat, de selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor  sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei; practicarea sportului pentru sănătate,  educaţie, recreere ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii stării de sănătate a  individului şi societăţii, asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de  pregătire şi competiţionale. 

Scopul programului este de implicare a comunității, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea nivelului de educaţie, consolidarea relațiilor sociale. Pentru ca mișcarea, sportul recreativ, jocul să poată constitui baza unei culturi a comunitatii, promotorilor activităților de timp liber le revine dificila sarcină de a identifica și de a pune la dispoziția membrilor  comunității oferte de educație atractive. Atragerea  comunității spre practicarea sportului recreativ are beneficii deosebite pe termen lung și contribuie la  creșterea și dezvoltarea unei generații sănătoase din punct de vedere fizic și psihic, capabile să facă  față exigențelor sporite ale societății. Abordând forme simple de practicare a activităților  sportive, acestea vor fi utile pentru toate categoriile de vârstă, încurajând și seniorii spre o  viață activă.  


Distribuie
Este utilă această pagină?